Slovenina   English   Deutsch  
FARMA MAJCICHOV, a.s.

Agrokomodity

Profil

Hospodárime na výmere 5700 hektárov ornej pôdy. Náš chotár sa nachádza v repárskej výrobnej oblasti juhovýchodne od krajského mesta Trnava na križovatke diaľnic D 51 a D 61.
Základ našej ponuky tvoria trhové plodiny – obiloviny, olejniny a okopaniny, ktoré pestujeme na celkovej výmere cca 4000 hektárov.

Z typov pôd majú najväčšie zastúpenie černozeme, menej čiernice, hnedozeme a najmenej máme oglejených pôd. Priemerná ročná teplota dosahuje 9-10 °Celzia. Ročný úhrn zrážok je 450 – 600 mm. Základ našej ponuky tvoria trhové plodiny – obiloviny, olejniny a okopaniny, ktoré pestujeme na celkovej výmere cca 4000 hektárov. Zvyšná pôda je využívaná na výrobu kvalitných objemových krmív a stelív pre potreby vlastných chovov hovädzieho dobytka.

Služby

Zabezpečujeme výrobu a dodávku agrokomodít v požadovanej kvalitatívnej triede a množstve.
Disponujeme výkonnou poľnou technikou, skladovacími kapacitami s možnosťou pozberovej úpravy v rôznych kvalitatívnych triedach.

Kvalita

Pestovanie plodín podlieha prísnej fytosanitárnej kontrole našej agronomickej služby a kontrolných orgánov štátnej správy. Poľná výroba je riadená systémom manažérstva kvality STN ISO 9001:2000. Našim zákazníkom garantujeme 100 % vysledovateľnosť certifikovaných vstupov.

Pôdu vnímame a chránime ako náš základný výrobný prostriedok. Dodržiavame klasický osevný postup rotáciou plodín a využívame minimalizačné agrotechnické postupy. Obrábame najmodernejšou a šetrnou technikou /John Deere, Case, Lemken, Claas, Horsch, Kverneland, Väderstadt/ a využívame v praxi poznatky vedy a výskumu. Pôdu chránime pred veternou eróziou výsadbou a údržbou vetrolamov a lesopásov. Spolupracujeme s miestnymi poľovnými združeniami pri ochrane a zveľaďovaní pôdneho fondu, fauny a flóry.Produkty

Jačmeň jarný /Hordeum sativum

Jačmeň v r.2013 nepestujeme.
(len v malom množstve do jarnej miešanky), po minulé roky sa pestoval
Pšenica ozimná /Triticum aesativum/

Pšenica ozimná /Triticum aestivum/: Ročná produkcia je 5 000 - 7 000 ton predovšetkým v potravinárskej a kŕmnej kvalite. Termín zberu je jún-júl. Disponujeme dostatočnými spracovateľskými, pozberovými a skladovacími kapacitami.
Repka ozimná /Brassica napus L./

Repka ozimná /Brassica napus L./: Ročná produkcia je 1000 - 1500 ton, termín zberu je júl. Disponujeme dostatočnými spracovateľskými, pozberovými a skladovacími kapacitami.
Kukurica siata /Zea mays/

Kukurica siata /Zea mays/ Ročná produkcia je 5 000 – 7 000 ton na zrno v technickej a kŕmnej akosti a 30.000 - 40.000 ton do siláže. Termín zberu je august až október. Disponujeme dostatočnými spracovateľskými, pozberovými a skladovacími kapacitami.
Lucerna siata /Medicago sativa/

Lucerna siata /Medicago sativa/: Ročná produkcia je 3000 - 6000 ton, termín zberu a spracovania je máj až september. Disponujeme dostatočnými spracovateľskými a skladovacími kapacitami.
Cukrová repa /Variela sacharata/

Cukrová repa /Beta vulgaris/ Celková ročná produkcia predstavuje objem 25.000 - 30.000 ton v požadovanej cukrovarníckej kvalite.
Pšeničná a jačmenná slama

Pšeničná a jačmenná slama (pre vlastnú potrebu) - ročná trhová produkcia je 2000 ton v 500 kg balíkoch skladovanej v halách a na voľných plochách.

Referencie

Chemstar - slnečnica, repka olejná, pšenica potravinárska
Provit a.s. Bratislava - pšenica potravinárska, kukurica potravinárska
Feliz a.s. Nové Zámky - jačmeň jarný
Lycos - jačmeň jarný
3J-3D int., s.r.o. - kukurica
Agropodnik a.s. Trnava - repka olejná, kukurica
Slovenské cukrovary Sereď - cukrová repa
SF Soepenberg - kukurica potravinárska a krmná


Úvod    |    O farme    |    Produkty    |    Naša kvalita    |    Kariéra    |    Kontakt

        Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba webstránok


FARMA MAJCICHOV, a. s.
919 22 Majcichov 50
Slovenská republika

FARMA MAJCICHOV na Facebooku