facebook
instagram

PRIAMO
Z FARMY
     NA STÔL
ČERSTVÉ

Teraz to už všetci vieme
Zdravie rastie z našej zeme!

Akciová spoločnosť Farma Majcichov, založená v roku 1998, patrí k významným producentom
poľnohospodárskych agrokomodít, surového kravského mlieka, hovädzieho mäsa a mliečnych
produktov pre McDonald's.
Disponuje jedinečným uzatvoreným kolobehom výroby potravín vysokej kvality.

produkujeme mlieko

VYPRODUKUJEME

33 miliónov litrov mlieka ročne

obrabame podu

OBRÁBAME

5700 ha ornej pôdy

produkujeme syry

ČERSTVOSŤ

systém kvality ISO 9001 a HACCP

mliecne vyrobky

VÝROBKY

produkcia mliečnych výrobkov

Výrobky z mlieka

DENNE ČERSTVÉ

Agrokomodity

Pôdu vnímame a chránime ako náš základný výrobný prostriedok.

V súčasnosti FARMA Majcichov obrába 5425 ha ornej pôdy. Z toho 3048 ha stredisko Majcichov, 1615 ha stredisko Jatov. Náš chotár sa nachádza v juhovýchodne od krajského mesta Trnava na križovatke diaľnic D1 a R1 a juhovýchodne od mesta Šaľa. Základ našej produkcie tvoria trhové plodiny – obilniny a olejniny, ktoré pestujeme na celkovej výmere cca 2370 hektárov. Zvyšná pôda je využívaná na výrobu kvalitných objemových krmív a stelív pre potreby vlastných chovov.

Dodržiavame klasický osevný postup rotáciou plodín a využívame minimalizačné agrotechnické postupy. Obrábame najmodernejšou a šetrnou technikou a využívame v praxi poznatky vedy a výskumu. Pôdu chránime pred veternou eróziou výsadbou a údržbou vetrolamov, lesopásov. Spolupracujeme s miestnymi poľovnými združeniami pri ochrane a zveľaďovaní pôdneho fondu, fauny a flóry.

agrokomodity farma majcichov

Odkúpime vašu pôdu

Spoločnosť Farma Majcichov poskytuje svojim zákazníkom perspektívu, vzájomnú prospešnosť a dôveru.

Preto sa obraciame aj na vás, vlastníkov pôdy, ktorí ste nám ju s dôverou zverili do dlhodobého užívania. Pre naplnenie našej dlhodobej vízie vám ponúkame odkúpenie doteraz nami užívanej ornej pôdy za bezkonkurenčných podmienok.


V prípade záujmu alebo konzultácií o vašej výmere nás môžete kontaktovať:


Ing. Mgr. Juraj Lábady - Správca nájomných zmlúv
Tel. č.: 033 - 59 22 318
Mobil: 0905 736 996

Kontakt

FARMA MAJCICHOV, a. s.
Majcichov 50,
919 22
Slovenská republika

Tel: 033-59 22 311
Fax: 033-59 22 320
E-mail: sekretariat@farma.sk

IČO: 36228095
DIČ: 2020163926
IČ DPH: SK 2020163926