facebook
instagram

PRIAMO
Z FARMY
     NA STÔL
ČERSTVÉ

Farma Majcichov
spoločnosť, ktorá je už tradíciou

Akciová spoločnosť Farma Majcichov, založená v roku 1998, patrí k významným producentom poľnohospodárskych agrokomodít, surového kravského mlieka, hovädzieho mäsa a mliečnych produktov pre McDonald s.

 

Disponuje jedinečným uzatvoreným kolobehom výroby potravín vysokej kvality.Potravinová bezpečnosť je zabezpečená od prvovýroby krmív /divízia rastlinná výroba/ cez chov dojníc /divízia živočíšna výroba/ až po výrobu surového kravského mlieka a čerstvých produktov z neho /divízia mliekareň/. Mliekareň je od svojho založenia v roku 1993 dodávateľom mliečnych zmesí do reštaurácií McDonald`s v SR a ČR.Prioritou je pre nás udržiavanie najvyššej úrovne životných podmienok našich zvierat a starostlivosť o životné prostredie.

 

Poslanie

Naším poslaním je dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov. Snažíme sa o budovanie zodpovednej spoločnosti s pozitívnym vplyvom na svoje okolie a komunity, ktoré pravidelne podporujeme v ich činnosti /napr. obce, školy, škôlky, dobrovoľnícke organizácie .../.

 

Vízia

Našou víziou je patriť medzi najefektívnejšie poľnohospodárske  spoločnosti v regióne s produkciou kvalitných a bezpečných poľnohospodárskych plodín a kravského mlieka. Pre nás je dôležité stať sa najlepším, nie najväčším. Momentálne odbornú starostlivosť o 3200 dojníc, obhospodarovanie 5425 ha ornej pôdy a ostatné činnosti mliekarne a našej spoločnosti zabezpečuje 170 kvalifikovaných lokálnych zamestnancov pracujúcich v systéme kvality ISO 9001 a HACCP.

 

 

Čo všetko spravujeme?

  • obrába 5700 ha ornej pôdy ( FARMA Majcichov: 3322 ha str.Majcichov + 1700 ha str.Jatov = 5022 ornej pôdy FARMA Jatov: 678 ha ornej pôdy)
  • vlastní 3300 dojníc a produkuje 33 miliónov litrov mlieka ročne
  • pracuje v systéme kvality ISO 9001 a HACCP
  • exportné aktivity tvoria viac 45 % obratu firmy
  • disponuje 180 kvalifikovanými pracovníkmi

     

    Spoločnosť Farma Majcichov poskytuje svojim zákazníkom perspektívu, vzájomnú prospešnosť a dôveru.

 

 

 

Skúsenosti

Naša činnosť je ovplyvnená poveternostnými podmienkami a regulačnými nástrojmi v súčasnosti rozrastajúcej sa trhovej ekonomiky.

Hľadáme individuálne riešenia, ktoré zohľadňujú nielen funkčné a ekonomické vlastnosti štandardizovaných výrobkov a služieb, ale rešpektujú aj citlivú krajinotvornú, biologickú, kultúrnu a sociálnoekonomickú situáciu našich komunít.

Progresívny manažment preto kladie dôraz na rozvoj vlastných ľúdí, ktorí sú potenciálom rozvoja spoločnosti.

Životné prostredie


Inovačná stratégia spoločnosti Farma Majcichov je zameraná na vývoj nových výrobkov a služieb, efektívnejších metód výroby a zdokonalovanie sa.

Naše riešenia reagujú na požiadavky trhu a vytvárajú dobrý predpoklad pre trvale vysokú kvalitu výrobkov a výrobných procesov. Naše výrobky a výrobné postupy zohľadňujú potreby ochrany životného prostredia.

Požiadavky na bezpečnosť potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov a služieb sú v Slovenskej republike upravené v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach a technických normách, ktoré sú v našej spoločnosti v plnej miere rešpektované, zavedené a monitorované za pomoci systému kvality.

 

 

 

Naše komunity

Zákazníci, zamestnanci, dodávatelia, akcionári, veritelia, obce,
poľovné združenia.

Záleží nám na našich komunitách.
Ich spokojnosť je aj našou spokojnosťou.

 

 

 

Reality

Spoločnosť Farma Majcichov a.s., vykupuje ornú pôdu
za bezkonkurenčných cenových podmienok.

Kontakt:
Ing. Mgr. Juraj Lábady

Správca nájomných zmlúv

033 - 59 22 318

 

 

 

Kontakt

FARMA MAJCICHOV, a. s.
Majcichov 50,
919 22
Slovenská republika

Tel: 033-59 22 311
Fax: 033-59 22 320
E-mail: sekretariat@farma.sk

IČO: 36228095
DIČ: 2020163926
IČ DPH: SK 2020163926