facebook
instagram

PRIAMO
Z FARMY
     NA STÔL
ČERSTVÉ

Mliečna výroba 
v Majcichove

Mliekareň je od svojho založenia v roku 1993 dodávateľom mliečnych zmesí do reštaurácií McDonald`s v SR a ČR.

 

 • vždy čerstvý produkt vyrobený do 24 hodín od nadojenia mlieka
 • základná surovina - MLIEKO - pochádza z vlastných fariem
 • 100 % vysledovateľnosť a možnosť kontroly vstupov
 • HACCP, ISO 9001:2008, ISO 22 000:2005, SQMS standart McD
 • dostatočná výrobná a skladovacia kapacita vďaka modernizácií v roku 2003

Základ nášho úspechu

 • vysoká kvalita mliečnych špecialít
 • sebestačnosť v tvorbe základnej suroviny - mlieka
 • optimálny pomer medzi kvalitou a cenou
 • tradícia a spoľahlivosť
 • kvalitný ľudský potenciál
 • úplné riadenie kvality a certifikovaný systém HACCP, ISO 9001:2008,
 • ISO 22 000:2005 a SQMS standart McD
 • mliekareň je schválená na vývoz do krajín EU pod číslom SK 4-6-19 ES

Produkty

V súčastnosti vyrábame čerstvé mliečne špeciality pre náročných zákazníkov z oblasti rýchleho stravovania. Vyrábame mliečne nápoje a dezerty podľa požiadaviek a špecifikácie zákazníka.

   

 


Ochutené mliečne nápoje pre McDonald's

 

 

Základná surovina na výrobu mliečnych produktov - MLIEKO - pochádza z vlastných fariem so 100 %  vysledovateľnosťou a možnosťou kontroly vstupov. Jeho  ročná produkcia predstavuje 33 miliónov litrov. Produkty vyrobené do 24 hodín od nadojenia sa vyznačujú svojou čerstvosťou a tradičné spôsoby spracovania a výroby /klasické údenie/ sú zárukou ich lahodnej chuti.  

 

Vďaka modernizácii v roku 2003, ktorá prispela k dostatočnej výrobnej a skladovacej kapacite, sa na pulty podnikovej predajne dostávajú obľúbené lokálne mliečne výrobky: mlieko, maslo, smotana, rôzne druhy syrov, parenice, syrové nite, ale aj čerstvé mliečne špeciality - mliečne nápoje a dezerty pre náročných zákazníkov z oblasti rýchleho stravovania.


Kvalita

Kvalita je našou základnou podnikateľskou filozofiou.
Kvalite finálnych produktov sa v zmysle našej podnikateľskej filizofie podriaďuje celý výrobný proces.

Kontrolu kvality celého procesu zabezpečuju skusení zootechnici a ošetrovatelia zvierat. Proces výroby surového kravského mlieko je riadený systémom kvality STN ISO 9001.

Naše osvedčenie o splnení podmienok na získavanie surového kravského mlieka urečeného na ďalšie spracovanie a uvádzanie na trh v zmysle paragrafu §29 zákona NRSR 337/1998 Zb. zák. a Výnosu MPSR číslo 468/2001 – 100 Farma Majcichov 01/00601/1, Farma Vlčkovce 02/00783.

Balenie a distribúcia

Čerstvosť a nutričné hodnoty našich výrobkov sú zachované vďaka zavedenému systému kvality od prijatia surovín cez ich spracovanie a distrubúciu do obchodnej siete.

Malospotrebiteľské a veľkospotrebiteľské balenia prispôsobíme Vašim potrebám. Veľkospotrebiteľské 7,5 l polyetylénové sáčky.

 

Vyrobíme a dodáme pre Vás vždy čerstvý výrobok do 24 hodín od nadojenia mlieka.

 

O mliekárni

Mliekáreň spracováva surové kravské mlieko, ktoré pochádza z vlastných chovov.

 

 • z farmy Majcichov s celkovým počtom kráv 700 a vysokoteľných jalovíc 86.
 • z farmy Vlčkovce s celkovým počtom kráv 2350 a vysokoteľných jalovíc 125.
 • z farmy Horný Jatov s celkovým počtom kráv 250.
 • ďalším strediskom je farma Križovany, na ktorej sa nachádza 450 ks jalovíc vo veku do jedného roka a 107 jalovíc vo veku do dvoch rokov.

  Dobrá výživa hovädzieho dobytka znamená 50 % úspechu výroby mlieka.

  Väčšina krmív pochádza z vlastnej produkcie.
  Riadené procesy výroby poľných plodín podliehajú trvalému monitoringu v súlade s podmienkami Správnej poľnohospodárskej praxe a následné procesy manipulácie s rastlinnými komoditami (obiloviny, krmivá) sú certifikované v súlade s ISO 22 000:2005.

 

Referencie


Kontakt

FARMA MAJCICHOV, a. s.
Majcichov 50,
919 22
Slovenská republika

Tel: 033-59 22 311
Fax: 033-59 22 320
E-mail: sekretariat@farma.sk

IČO: 36228095
DIČ: 2020163926
IČ DPH: SK 2020163926