facebook
instagram

PRIAMO
Z FARMY
     NA STÔL
ČERSTVÉ

Kvalita je pre nás 
na prvom mieste

 

Poslanie

Našim poslaním je trvalé zvyšovanie úrovne uspokojovania potrieb zákazníkov z   oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva. Poskytnúť vhodné podmienky pre dlhodobú perspektívu a rozvoj našich zamestnancov. Vybudovať zodpovednú spoločnosť s pozitívnym vplyvom na svoje okolie a komunity.

 

 

Metodika realizácie našej vízie, v podnikateľskej stratégii spoločensky zodpovedného podnikania - SZP)

Vízia

Našou víziou je neustále vylepšovanie pozície spoľahlivého dodávateľa na vybraných  segmentoch trhu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.

 

Máme ambíciu environmentálne udržateľným spôsobom vytvoriť jednu z najefektívnejších poľnohospodárskych výrob v Európe. Aplikáciou metodík “Štíhlej výroby” chceme rozvíjať spoločnosť, ktorá vyrába mimoriadne bezpečné potravinárske výrobky a súčasne zvyšuje kvalitu životného prostredia.

 

Náš zámer byť lepšími chceme dosiahnuť neustálym rastom produktivity spoločnosti a efektívnym využitím jestvujúcich zdrojov, sebestačnosťou v tvorbe základných surovín,  ich efektívnym zhodnocovaním vo finálnych výrobkoch a zachovaním uzatvoreného kolobehu bezodpadových technológií vysokej kvality.

 

PODNIKATEĽSKÁ STRATÉGIA SPOLOČNOSTI FARMA MAJCICHOV, a.s.

Spoločensky zodpovedné podnikanie SZP ( Corporate Social Responsibility-CSR)

Naša cesta k etickému a zodpovednému správaniu [1]

Obr. č. 1  A.B. Carrolova pyramída SZP


 

Politika kvality

 

Politika bezpečnosti potravín a krmív

 

Environmentálna politika

 

Etický kódex Farmy Majcichov

 

ISO Certifikácia Farmy Majcichov


ISO Certificate ISO Certificate

Kontakt

FARMA MAJCICHOV, a. s.
Majcichov 50,
919 22
Slovenská republika

Tel: 033-59 22 311
Fax: 033-59 22 320
E-mail: sekretariat@farma.sk

IČO: 36228095
DIČ: 2020163926
IČ DPH: SK 2020163926