facebook
instagram

PRIAMO
Z FARMY
     NA STÔL
ČERSTVÉ

Politika
bezpečnosti potravín

Vrcholový manažment FARMA MAJCICHOV, a.s. v  Majcichove si uvedomuje neustále sa zvyšujúce požiadavky na zabezpečenie kvality produktov na európskej úrovni. Pre dosiahnutie dlhodobých cieľov a spokojnosti zákazníkov vyhlasujeme nasledovnú politiku bezpečnosti potravín a krmív:

 

  • V oblasti predaja cez väzbu na skvalitňovanie marketingovej činnosti zvýrazniť  orientáciu na zákazníka s cieľom uspokojovať a prekračovať jeho očakávania.
  • V spolupráci s rozhodujúcimi dodávateľmi zamerať sa na vybudovanie dlhodobých vzťahov založených na vzájomnej dôvere a serióznosti.
  •  Spoločnosť sa zaväzuje plniť požiadavky systému manažérstva bezpečnosti potravín a krmív a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť.
  • Zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť je uložená každému  zamestnancovi v rámci svojej zodpovednosti.
  • Predávať  hygienicky nezávadné a potravinovo bezpečné výrobky, ponúkať produkty kde vieme preukázať pôvod a kvalitu surovín.
  • Sústavne vytvárať sústavne podmienky všetkým zamestnancom pre ich efektívne zapojenie do zlepšovania kvality, vystopovateľnosti a zároveň ich viesť k tomu, aby sa kvalita a bezpečnosť potravín a krmív stala samozrejmou súčasťou ich činnosti.

 

Priamo z farmy čerstvé na stôl

S politikou bezpečnosti potravín a krmív sú oboznámení všetci pracovníci spoločnosti, je zverejnená na pracovisku a napĺňanie jej zásad je povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti.

 

Kontakt

FARMA MAJCICHOV, a. s.
Majcichov 50,
919 22
Slovenská republika

Tel: 033-59 22 311
Fax: 033-59 22 320
E-mail: sekretariat@farma.sk

IČO: 36228095
DIČ: 2020163926
IČ DPH: SK 2020163926